Годишно счетоводно Приключване и годишен финансов отчет на предприятието
19 стр.

Годишно счетоводно. Приключване и годишен финансов отчет на предприятието

Способ с помощта на който се извършва обработка на информацията от счетоводните сметки с цел получаването на обобщени икономически показатели, характеризиращи имущественото и финансово състояние на предприятието...
silviQ
43 0
Счетоводно отчитане на финансовите приходи
60 стр.

Счетоводно отчитане на финансовите приходи

Приходите, заедно с разходите са един от основните обекти за отчитане финансовото състояние на едно предприятие. Резултатът от съпоставката на приходите и разходите се посочва в годишния финансов отчет на предприятието...
mOn
8 1
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
58 стр.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Съобразно специфичните за него средства и методи счетоводството измерва и регистрира промените в средствата и техните източници, възникващи в предприятието вследствие на извършените стопанки операции.
rusev02
5 0
Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ
12 стр.

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
cblock
10 2
Основни акценти на годишното счетоводно приключване и финансов отчет на фирма
94 стр.

Основни акценти на годишното счетоводно приключване и финансов отчет на фирма

Актуалността на избраната тема се определя от два основни фактора: на първо място, от значението на годишното счетоводно приключване, което представлява процес на обобщаване и на логическо преобразуване на счетоводната информация т...
aronn
0 0