Концепцията за финансовото посредничество
137 стр.

Концепцията за финансовото посредничество

1. Натрупването на резерви като предпоставка за възникване на финансовата система От икономическата теория е известно разделянето на икономиката на реален и финансов сектор. Реалният сектор е съставен от фирми, домакинства, пазари на продукти и пазари н
loli
6 1
Счетоводството като теория и практика
110 стр.

Счетоводството като теория и практика

Методологически основи, сфера на приложение, нормативна регламентация. Организация на текущото и периодичното отчитане. Годишен финансов отчет на предприятието - качествени характеристики, изисквания, елементи, информационни връзки, ред за изготвяне...
ndoe
0 0
Сметната палата върховен контролен финансов орган
108 стр.

Сметната палата – върховен контролен финансов орган

Същност и организация на държавният вътрешен финансов контрол. Правна рамка на държавния финансов контрол. Същност и основни функции на Сметната палата. Статут на Сметната палата. Организационна структура и кадрово разпределение...
dannyboy
16 3
Възможности за усъвършенстване превантивния характер на държавния вътрешен финансов контрол
91 стр.

Възможности за усъвършенстване превантивния характер на държавния вътрешен финансов контрол

Превантивният контрол в държавния вътрешен финансов контрол е съществен дял съпътстващ реализацията на контролния процес. Превантивността е широко обхватна дейност проявяваща се в различните сфери на соцалната среда...
nerven
4 1
Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието
91 стр.

Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието

В закона за счетоводството е записано, че отговорността за изготвянето и за своевременното, вярно и точно представяне на годишния финансов отчет се носи от ръководство на предприятието.
emoto_92
42 4