ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
44 стр.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Съвременният прочит на финансовия отчет значително се различава от традиционния финансово-стопански анализ главно поради растящото влияние на външната среда върху дейността на предприятието.
messi
0 0
Регистрация и анализ на фирмафинансов анализ на аддевин
39 стр.

Регистрация и анализ на фирма.финансов анализ на ад"девин"

Съдържание: I.Първо курсово задание 1. Сравнителен табличен анализ на правните форми според Търговския закон. 2.Регистрация на фирма. 3.Анализ на фирмата. II.Второ курсово задание 1.Финансов анализ на “Девин”АД:...
admin
31 1
Теми по финансов Мениджънт
35 стр.

Теми по финансов Мениджънт

Парите са продукт и синтез на стоковото производство. Те могат да функционират вън и независимо от държавата. Така е било първоначално, макар че днес е трудно да си представим функционирането на съвременните пари без държавата.
messi
0 0