Финансово управление и финансиране на фирма или предприятие
14 стр.

Финансово управление и финансиране на фирма или предприятие

В проекта "финансово управление и финансиране на фирма или предприятие" ще разгледам финансовото управление и начините за финансиране на функционираща фирма или предприятие...
dannyboy
15 0
Финансово управление на човешките ресурси във фирма ПЛАНЕКС ООД мотивационни аспекти и финансова ефективност
359 стр.

Финансово управление на човешките ресурси във фирма ПЛАНЕКС ООД – мотивационни аспекти и финансова ефективност

Основната теза, която ще се защитава в настоящата дипломна работа е, че за да може да се оцени и управлява успешно персонала в дадена фирма е необходимо не само добро познаване на различните системи и ефекти на финансовото управление на човешките
grozo
19 1
Финансово управление на фирма
90 стр.

Финансово управление на фирма

Целта на бакалавърската теза е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели...
daniche90
0 0
Проблеми на управление и развитие на земеделска фирма Фарин ООД
59 стр.

Проблеми на управление и развитие на земеделска фирма "Фарин" ООД

Изследва се финансовото състояние на "Фарин" ООД и възможността да реагира в динамично променящи се финансово-икономически условия. Очертават се тенденциите в развитието, организацията и управлението на агрофирмата в условията на икономическа кр
loli
8 0
Анализ на финансовото състояние и оптимизиране на капиталовата структура на фирма Петрол АД - теоретически и практически аспекти на ефекта от оптимизацията и влиянието й върху показателите на фирмата
57 стр.

Анализ на финансовото състояние и оптимизиране на капиталовата структура на фирма "Петрол" АД - теоретически и практически аспекти на ефекта от оптимизацията и влиянието й върху показателите на фирмата

Успешното функциониране, управление и контрол на всяка съвременна фирма е свързано с текущ анализ, оценка на състоянието, параметрите на дейността и нейната ефективност. Или необходимо е систематично да се анализира нейното финансово състояние.....
ndoe
33 0
Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност
97 стр.

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в туристическия консорциум "Слънчев бряг" АД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата...
ndoe
0 0