Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз
52 стр.

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз

Обект на дипломната работа се явява образователната система в своята цялост, структура и управление (в т.ч. организация на дейността, инвестиции в областта, зает персонал и квалифицирани кадри, инфраструктура и суперструктура на институциите...
daniche90
0 0
Специфика на управлението и финансирането на публични проекти по оперативна програма quotАдминистративен капацитетquot
10 стр.

Специфика на управлението и финансирането на публични проекти по оперативна програма "Административен капацитет"

Когато става член на Европейския съюз, България се изправя пред много трудности и различни въпроси, които предстои да разреши в процеса на интеграцията си...
gecata_maina
0 0
Ефективен училищен директор
12 стр.

Ефективен училищен директор

Реформите в образованието дават приоритет на ефективното управление на институциите. Управленския персионал на учебните заведения се нуждае от нови знания и умения в областа на управлението на персонала, финансирането и маркетинга...
admin
7 1
Системите на здравеопазване в България и Германия
18 стр.

Системите на здравеопазване в България и Германия

В периода до 1996 г. структурата на здравната система в България се основава на болнично и амбулаторно-поликлинично обслужване. Финансирането на системата се извършва за сметка на държавния бюджет.
emoto_92
1 0
Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС
16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0 1
икономика и публичен сектор
13 стр. очаква одобрение

„икономика и публичен сектор”

Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базираше на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитал
messi
0 0
Същност на финансите
1 стр.

Същност на финансите

Финансирането представлява съвкупност от дейности за осигуряване на капитали, необходими за основаването, функционирането и нарастването на крайните производствени и финансово-икономически резултати.
messi
0 0
Здравеопазване и социални права във Франция
28 стр.

Здравеопазване и социални права във Франция

Системата на здравеопазването във Франция е твърде усложнена. Частният и общественият сектор участват както в организирането на медицинската помощ, така и във финансирането и. Осигурява се широк спектър от услуги за осигурените лица, които свободно...
ndoe
1 0