Идейните и естетически възгледи на Пенчо Славейков във философските поеми посветени на Бетовен Микеланджело и Шели
4 стр.

Идейните и естетически възгледи на Пенчо Славейков във философските поеми посветени на Бетовен, Микеланджело и Шели

Пенчо Славейков в своето творчество се насочва към философски и нравствено-психологически проблеми, свързани с общочовешки духовни ценности, с онова което е вечно и непреходно в преходните форми на живота. Той е един от първите в нашата литература...
mOn
32 0
Лирическата миниатюра Самотен гроб в самотен кът от Пенчо Славейков
1 стр.

Лирическата миниатюра "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков

Пенчо Славейков заема особено място в нашата следосвобожденска литература, гради нов поетически свят. Лирическата миниатюра "Самотен гроб в самотен кът" интерпретира вечния философски проблем за човешкото съществуване в живота и в смъртта....
mOn
51 2
Cis Moll от ПП Славейков
2 стр.

Cis Moll от П.П. Славейков

Това произведение представлява философски размисъл на поета за съдбата на един от най-великите хора, живели на този свят - композитора Бетховен, краят на живота на когото преминава в трагична за твореца глухота.
gecata_maina
1 0
Cis Moll - Славейков
1 стр.

Cis Moll - Славейков

Това произведение представлява философски размисъл на поета за съдбата на един от най-великите хора, живели на този свят - композитора Бетховен, краят на живота на когото преминава в трагична за твореца глухота.
mangrim
199 2
Cis Moll от ПП Славейков
2 стр.

Cis Moll от П.П. Славейков

Това произведение представлява философски размисъл на поета за съдбата на един от най-великите хора, живели на този свят - композитора Бетховен, краят на живота на когото преминава в трагична за твореца глухота.
ndoe
12 0