Що е иконометрия
4 стр.

Що е иконометрия?

"Иконо" – икономика, "метрия" – измерване. Съществуват две течения – диференциация на науките. Физиката се отделя като ядрена физика, астрономия и т.н. Интеграцията на науките (обединение) – физико-химия, иконометрия...
dannyboy
2 0
Пищови по физика
4 стр.

Пищови по физика

Принцип на динамиката - всяко тяло запазва състоянието си на покой или равномерно праволинейно движение, ако друго тяло не го изведе от това състояние. Всяко тяло запазва състоянието си на покой, ако върху него не действа сила....
gecata_maina
0 0
Пищов по физика
3 стр.

Пищов по физика

Пищов по обща физика. При внасяне на диелектрик в ел поле на повърхността S, перпендикулярна на интензитета Е, възникват електрически заряди, където се създават електрически полюси...
gecata_maina
6 0