Особености на децата при възприемане на геометричната форма и геометричните фигури
7 стр.

Особености на децата при възприемане на геометричната форма и геометричните фигури’

Формата е един от признаците, по който разграничаваме предметите в пространството. Тя е получила обобщено отражение в геометричните фигури. В този смисъл те представляват сензорни еталони (образци) за форма...
ivan40
9 1