Планконспект на ситуация за четвърта възрастова група 6-7годишни
2 стр.

План–конспект на ситуация за четвърта възрастова група (6-7годишни)

Образователно направление: Математика. Ядро: Равнни фигури и форми. Тема: Кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник. Цел: Обогатяване знанията за геометричните фигури...
ndoe
0 13
Неофит рилски
13 стр.

Неофит рилски

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на XIX в., той е определян от известния българист Константин Иречек като "патриарх на българските учители и книжовници&
dannyboy
64 6
Основни понятия и формули по Математика
4 стр.

Основни понятия и формули по Математика

Тъждествени изрази; Основни геометрични фигури; Уравнения; Признаци за еднаквост на триъгълници; Равнобедрен триъгълник; Симетрала; Правоъгълен триъгълник; Ъглополовящо на ъгъл; Неравенства между ъглите и страните в триъгълник; Успоредник; Правоъгълник; Р
Simonsita
114 5