Идейният и духовен свят на Ботевия лирически герой
2 стр.

Идейният и духовен свят на Ботевия лирически герой

Христо Ботев е една от най-якрите фигури в българската литература. той е поет, революционер, човек, милеещ за всичко родно. В неговото творчество се преплитат мотивите за любовта към народа, болката от съдбата им, грижата за бъдещето им...
admin
36 1
Лицата на гения в публицистиката на Ботев
3 стр.

Лицата на гения в публицистиката на Ботев

Ботев изявява публицистичния си талант още в Каравело-вите издания „Свобода” и „Независимост”. Там две от големите фигури на българската литература и Българското възраждане съвместно създават поредица от блестящи публицистични материали.
nicky931
1 0
Натурно рисуване в българското училище същност основни етапи на развитие
3 стр.

Натурно рисуване в българското училище – същност, основни етапи на развитие

Натурната система господства в България от 1910 до 1970 г.. Тя е основана главно върху рисуване на предмети от околната действителност, а не на абстрактни геометрични фигури и форми....
cblock
18 0