Качество на продукцията на предприятието същност значение методи за оценка и управление
21 стр.

Качество на продукцията на предприятието – същност, значение, методи за оценка и управление

Днес качеството е не само желан признак на един продукт или услуга, но и абсолютна мярка за възможностите на една фирма да се задържи на пазара. По – нататъшните фактори, определящи успеха и са времето и разходите...
gecata_maina
14 2
Фактори които влияят на финансовия анализ на фирмата
25 стр.

Фактори, които влияят на финансовия анализ на фирмата

Финансовият анализ е неразделна част от финансовата и счетоводната наука. Това обаче не означава, че като такъв той се припокрива по учебно и научно съдържание с някоя от финансовите дисциплини или с финансовото счетоводство......
mOn
2 0
Лекции по Икономика на труда
18 стр.

Лекции по Икономика на труда

Труд – съзнателна и целенасочена човешка дейност свързана с видоизменяне на суровини и материали, посредством веществени фактори на производството с цел получаване на готов продукт годен да задоволява определени човешки потребности...
cblock
5 0
Трудов пазар - същност възникване Фактори на търсенето и предлагането
28 стр.

Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането.

Пазарът на който обект на покупко-продажба с специфичната стока труд. Той е абстрактно място, където се срещат от една страна работникът със своята стока труд, а от друга - купувачът - ра¬ботодателя и се договарят за цената, за условия-та на работа и раб
messi
0 0
Контрол и самооценка на риска в организациите и система от показатели за изследване на околната среда и нейното замърсяване
7 стр.

Контрол и самооценка на риска в организациите и система от показатели за изследване на околната среда и нейното замърсяване

Динамичното време, в което живеем налага допълнителни фактори освен БВП, който да се вземе предвид, когато се оценява икономическата активност...
silviQ
5 0
Фактори за развитие на туризма
7 стр.

Фактори за развитие на туризма

Появата и развитието на всеки социално-икономически отрасъл се свързва с действието на различни влияния и елементи на околната среда, които определят и улесняват, или пречат на развитието му. Тези влияния се наричат условия, като онези от тях, които са ос
eliii_90
5 0