Критични фактори за ефективно ръководство
4 стр.

Критични фактори за ефективно ръководство

XXI век е време на изключителен технологичен напредък и все по-голяма и непробиваема конкуренция сред многото фирми и организации. И именно качественото управление е определящ фактор за ефективното им по-нататъшно развитие...
ivan40
0 5
Оценка на риска рискови фактори влияещи върху здравето управление на риска
11 стр.

Оценка на риска, рискови фактори, влияещи върху здравето, управление на риска

Здравното състояние на населението по света, започна да придобива по-отчетлива форма след получените резултати от стотица епидемиологични изследвания, извършени до този момент.
cblock
16 5
Екип и екипна работа
39 стр.

Екип и екипна работа

Разликата между група и екип, екипни роли, фактори влияещи върхуекипа и неговата работа.Екипа в специални детски градини и училища, в които са интегрирани деца със специални образователни потебности....
rusev02
98 4
Оценка на инвестициите в реални активи
11 стр.

Оценка на инвестициите в реални активи

Като реални определяме активите, които се използват за производство на материални и духовни блага. Инвестициите в реални активи са по същество инвестиции в основните фактори на производството за едно предприятие...
gecata_maina
18 4
Оценка на риска от пожар в сграда
5 стр.

Оценка на риска от пожар в сграда.

Методика за определяне на риска от пожар. Да се усвои един от методите за количествена оценка по експертни данни. Оценката на риска от пожар в сграда зависи от 3 групи /категории/ от сходни фактори, които пряко или косвено създават условия за пожар...
admin
28 4
Микроикономика
13 стр.

Микроикономика

1.Предмет и метод на общата теория на икономиката.... 2.Възникване и развитие на общата теория на икономиката... 4.Теория на производството. Производствени фактори...... 5.Пазарна координация. Съгласуване на производството с търсенето. 6. Търсене на благо
dannyboy
42 4