Златен век
6 стр.

Златен век

Златният век е условно название на епохата в старата българска култура, започнала с идването на учениците на Кирил и Методий в България и свързана главно с царуването на цар Симеон....
ndoe
208 2
Значение на делото учениците на Кирил и Методий
2 стр.

Значение на делото учениците на Кирил и Методий

Учениците на Кирил и Методий биват наричани продължители на делото на двамата братя. Това означава да пренесеш през бурите на времето идеите, духовния замисъл на интелектуалното и нравственото отдаване на Солунските братя.
nezabravima
19 1
Учениците на Кирил и Методий
3 стр.

Учениците на Кирил и Методий

На първо място това е Горазд според ПЖМ, където, запитан от учениците си кого определя за свой заместник, Методий посочва именно Горазд. "Този е един свободен мъж от вашата земя, начетен е добре в латинските книги и е правоверен"...
mOn
5 1
Система от планове на уроци по музика за втори клас с играта като средство за разширяване на музикалността на учениците
30 стр. очаква одобрение

Система от планове на уроци по музика за втори клас с играта като средство за разширяване на музикалността на учениците

В този урок дейностите имат упражнителен характер по отношение на височината и трайността на тоновете и на динамиката.
messi
0 1
План-конспект по математика на тема деление с 2
4 стр.

План-конспект по математика на тема "деление с 2"

Да се актуализират и затвърдят знанията на учениците за действие умножение и за връзката между действията умножение и деление. Да се насочи вниманието на учениците към действие деление....
admin
105 12
Синтетичен урок за 2 клас по Методика на обучението по български език и литература на тема Число на глагола
9 стр.

Синтетичен урок за 2 клас по Методика на обучението по български език и литература на тема "Число на глагола"

Информативно-познавателни цели: да се осмислят уменията на учениците да различават глаголите от други части; да се усъвършенстват уменията за определяне на числото на глаголите...
ivan40
96 8
Община Ботевград
38 стр.

Община Ботевград

Географията е дисциплина, изучавана в средното училище, при която опознаването на обектите и явленията в родния край е важно методическо изискване. Посредством училищно-географското краезнание учениците изучават родния край...
ndoe
7 2