Методи и организационни форми на обучение
6 стр.

Методи и организационни форми на обучение

Методи и организационни форми на обучение – същност, класификация, взаимодействие, основни видове. Характеристика на отделните методи на обучение. Урокът като основна форма на обучение – типове уроци, хоризонтална и вертикална структура на обучение...
admin
33 2
Урокът по физическо възпитание лекоатлетически упражнения
15 стр.

Урокът по физическо възпитание. лекоатлетически упражнения

1. Урокът по физическо възпитание. 2.Задачи на урока. 3.Съдържание и структура на урока 4. Видове уроци по физическо възпитание. 5. Методически изисквания при провеждане на урока по физическо възпитание. .....
ivan40
46 4
Методическа разработка на уроци по История 6-ти клас
14 стр.

Методическа разработка на уроци по История 6-ти клас

Методически разработки на уроци по история за 6-ти клас. Всеобщ напредък, Българското общество през военните години, Променящия се свят на българина след Първата световна война...
ivan40
0 2
План-конспекти на уроци по математика
19 стр.

План-конспекти на уроци по математика

Да се изградят знания за числото седем като част от числовата редица. Сравняване на множества и числа до числото 7 с останалите числа преди него от числовата редица с релациите "по-малко", "по-голямо", "равно"...
admin
92 15
Урокът като една от външните форми на обучение
3 стр.

Урокът като една от външните форми на обучение

Типология и структура на уроците. Планиране на уроците. Урокът е една от многото външни форми на обучение, в класно-урочната система урокът е водеща форма или учебните часове в училище преминават главно под формата на различни типове уроци....
admin
49 1
Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г Кризистен период за финансовия пазар в България
24 стр.

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г. Кризистен период за финансовия пазар в България

Огромен брой публикации са посветени на глобалната финансова криза и по-специално на поуките и изводите от нея. Следователно е много трудно за изследователи и академици, които започват да пишат за световната финансова криза, да добавят нови...
silviQ
0 0
Методическа разработка на уроци по История за 5-ти клас
15 стр.

Методическа разработка на уроци по История за 5-ти клас

Учениците да се запознаят с мястото на българите като поданици в Османската империя и определянето на техния статут. С въведените понятия: султан, висши духовници и чиновници, военни и рая, учениците да добият ясна представа за образа на османското...
ivan40
0 1