Комбинаторика
8 стр.

Комбинаторика

Урок по математика за десети клас. В него са включени: · Обяснения на уроците с подходящи примери; · Решени основни типове задачи; · Задачи за упражнение и самоконтрол; · Отговори на примерните задачи.
loli
89 1