Подир сенките на облаците Пейо Яворов урок за 11 клас
13 стр.

"Подир сенките на облаците", Пейо Яворов, урок за 11 клас

Словесен: разказ, беседа, дискусия - и 3-те дават възможност да се вникне в материята, като се съпоставят различни гледни точки и се проведе дискусия по важни въпроси, достигайки до изводите посредством разсъждения и коментари върху посочената тема...
messi
25 3
Структура и функция на педагогическото общуване
13 стр.

Структура и функция на педагогическото общуване

Педагогическото общуване се проявява многообразно на три равнища (общество, група и личност), но най-вече при взаимодействията по време на урок и при излагането на нов учебен материал...
gecata_maina
0 2