План-конспект на урок по ДБТ на тема Хранилка за птици
6 стр.

План-конспект на урок по ДБТ на тема "Хранилка за птици"

Цели на урока: Формиране на знания за начина на живот на зимуващите птици. Формиране на умение за целесъобразно оползотворяване на отпадъците. Изграждане на навици за грижа към птиците. Развиване на сръчност и прецизност и творчески решения в работата....
lubega
73 8