Контрол и проверка в обучението по география
11 стр.

Контрол и проверка в обучението по география

Проверката е неделима съставна част на учебния процес и урока, свързана с всички негови звена. Осъществява се главно в обособено звено за проверка и оценка на знанията и уменията, каквито има в началото на почти всеки нов урок...
ivan40
18 4