Управленско счетоводство
35 стр.

Управленско счетоводство

За да се вземат рационални решения всеки един независим субект следва да бъде предизвикан чрез информация за някаква промяна в заобикалящата го среда. Този субект може да бъда индивид и тогава неговото поведение ...
ivan40
4 1
Управленско счетоводство 1
53 стр.

Управленско счетоводство 1

Развитието на УСА е логическо продължение на производствения счетоводен анализ. Фактичесни УСА е другата половина на единната счетоводна система, заедно с финансовото счетоводство. Систематизираните разходи във финансовото счетоводство се обработва...
admin
53 4