Управление на човешките ресурси
9 стр.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси представлява дейност, насочена към организирането на хората в организацията, за постигане на нейните цели чрез осигуряване на кадри, възнаграждения, обучение и развитие...
daniche90
13 1
Система за управление на човешките ресурси
11 стр.

Система за управление на човешките ресурси

Чрез системата се материализира идеята и философията на кадровата политика. Ако тази система не се превърне в реален организационен факт, и най- добрите намерения ще останат неизпълнени...
admin
24 5
Анализ на управлението на качеството на фирма
21 стр.

Анализ на управлението на качеството на фирма

Задание по предмета "Управление на качеството", подробен анализ на фирмата, подробно разгледани рискове, значение на опаковката, човешките ресурси в организацията, работата и безопасността на производството и т.н.
gecata_maina
13 3
Системата за управление на човешките ресурси
14 стр.

Системата за управление на човешките ресурси

Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат – изход, който най-общо може да се дефинира като определено състояние...
emoto_92
16 0
Управление на човешките ресурси
12 стр.

Управление на човешките ресурси

Космо България Мобайл (кбм) е динамична организация и нуждата от назначаване и задържане на подходящите за целта хора е изключително голяма. Две от най- важните дейности на човешките ресурси в тази връзка са ефективното....
admin
6 1
Управление на човешки ресурси във Въоръжените сили
11 стр.

Управление на човешки ресурси във Въоръжените сили

За успешно решаване на задачите и постигане на целите заложени в концепцията(доктрината) на въоръжените сили от решаващо значение е правилното управление на личния състав или т.н. човешки ресурси. В този смисъл управлението на човешките ресурси...
ivan40
4 0