Стратегическо управление и стратегия за управление на човешките ресурси
42 стр.

Стратегическо управление и стратегия за управление на човешките ресурси

Дейностите на организациите и на техните ръководители не могат да се сведат просто до реагирането им на промените на околната среда...
loli
7 3
Управление на компенсациите и възнагражденията
5 стр.

Управление на компенсациите и възнагражденията

В днешно време фирмите и организациите в България са изправени пред множество проблеми и преспективи. Съвременният пазар на труда може да бъде разглеждан не само като място за съпоставяне на продукти и услуги, а и като място за конкуренция на...
nerven
0 0
Концепция за управление на човешките ресурси УЧР
16 стр.

Концепция за управление на човешките ресурси (УЧР)

Много от проблемите на конкуренция, с които съвременният бизнес се сблъсква, изискват промяна в традиционната политика, практика и възможност за управление на хората в организациите...
ndoe
17 2
УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА
24 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА И РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И ПАСИВНОСТТА

Съвременните социални условия поставят пред обществото и в частност пред педагозите нови предизвикателства, които са свързнаи с нарастващата агресивност сред учениците от всички възрасти.
messi
1 0
Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение
19 стр.

Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение

Анализът на груповата ефективност отчита етапа, на който се намира съответната група, а избраните интервенции да бъдат насочени приоритетно към съответния елементи от модела...
nerven
0 0
Човешки ресурси и управление на човешките ресурси - Същност характеристики и основни понятия
1 стр.

Човешки ресурси и управление на човешките ресурси - Същност , характеристики и основни понятия

Обект на дисциплината човешки ресурси Широкия обхват на бизнес-организациите (фирмите),характера и съдържанието са такива , че основните постановки са валидни не само и единствено за фирмите...
Luni4ka
11 3
Управление на регионален историчеки музей град варна
23 стр.

Управление на регионален историчеки музей – град варна

Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
the_magicer
8 2