Управление на регионален историчеки музей град варна
23 стр.

Управление на регионален историчеки музей – град варна

Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
the_magicer
8 2
Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение
19 стр.

Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение

Анализът на груповата ефективност отчита етапа, на който се намира съответната група, а избраните интервенции да бъдат насочени приоритетно към съответния елементи от модела...
nerven
0 0
Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия
63 стр.

Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия

Корпоративното поведение е понятие, обхващащо разнообразни действия, свързани с управлението на стопанските дружествата. Корпоративното поведение влияе върху икономическите показатели на тези дружества и върху способността им да привличат капитал...
aronn
0 0
Стратегическо управление и стратегия за управление на човешките ресурси
42 стр.

Стратегическо управление и стратегия за управление на човешките ресурси

Дейностите на организациите и на техните ръководители не могат да се сведат просто до реагирането им на промените на околната среда...
loli
7 3
Практически семинар по управление на персонала
8 стр.

Практически семинар по управление на персонала

Проблемът за Управление на персонала е доминиращ в българските фирми през последните години. Преходът на организациите от затворени системи от социалистически тип, в отворени социални системи, се оказа едно от основните предизвикателства пред мениджърите.
emoto_92
0 0
Управление на компенсациите и възнагражденията
5 стр.

Управление на компенсациите и възнагражденията

В днешно време фирмите и организациите в България са изправени пред множество проблеми и преспективи. Съвременният пазар на труда може да бъде разглеждан не само като място за съпоставяне на продукти и услуги, а и като място за конкуренция на...
nerven
0 0