Microsoft Project софтуер
14 стр.

Microsoft Project софтуер

Microsoft Project е най-разпространения софтуер за управление на проекти, разработен и предлаган от компанията Microsoft. Той е практичен инструмент за управление на проекти, който ви дава възможност да извършвате редица операции...
admin
12 0
Oрганизационно поведение управление на човешките ресурси бизнес комуникации връзки с обществеността право - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г
50 стр.

Oрганизационно поведение, управление на човешките ресурси, бизнес комуникации, връзки с обществеността, право - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г.

Oрганизационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури...
ivan40
0 0
PR-Имидж Изграждане на имидж Корпоративен PR Видове имидж Корпоративна социална отговорност Лобизъм и филантропия
19 стр.

PR-Имидж. Изграждане на имидж. Корпоративен PR. Видове имидж. Корпоративна социална отговорност. Лобизъм и филантропия

Същност и особености на връзките с обществеността. Управление на Пъблик рилейшънс. Идеята за връзките с обществеността и разбиранията относно нейните функции еволюират в процеса на налагането му като управленска функция...
aronn
0 0
Programmable Logic Controler PLC
17 стр.

Programmable Logic Controler (PLC)

Програмируем логически контролер. Това е самостоятелно микропроцесорно устройство с модулна архитектура, което приема входни сигнали, изпълнява програма и формира изходни сигнали за управление на промишлен обект...
cblock
1 0
SCADA системи Структура цели и задачи
14 стр.

SCADA системи. Структура, цели и задачи.

SCADA или Supervisory Control And Data Acquisition, е съвкупност от апаратно-програмни средства, обезпечаващи възможност за анализ и управление на параметрите на технологичния процес от човека...
ndoe
24 3
SWOT анализ
5 стр.

SWOT анализ

SWOT анализът е широко популярна техника от стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри. Анализът съдържа в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда...
mOn
10 0