Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас
99 стр.

Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас

Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги...
daniche90
0 0
Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа
65 стр.

Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 – умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа

Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 – умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа – с използване на MASM 6.1(или съвместим).
cblock
2 0