Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа
65 стр.

Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 – умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа

Да се тества и трасира изпълнима програма за процесор Intel x86 – умножение на две едноцифрни непакетирани BCD числа – с използване на MASM 6.1(или съвместим).
cblock
2 0
Изваждане на рационални числа
9 стр.

Изваждане на рационални числа

Определение: Положителните числа, отрицателните числа и нулата изграждат множеството на рационалните числа. Въпрос: Кои действия сме извършвали в множеството N на естествените числа? Отговор: събиране, изваждане, умножение , деление, степенуване...
gecata_maina
9 0
Методи на научното познание в обучнието по математика
2 стр.

Методи на научното познание в обучнието по математика

Познание, многоцифрените числа, събиране и изваждане, моделиране, математически понятия, твърдения, задачи, изучаване на числата от 0 до 20, от 20 до 100, таблично умножение и деление...
mOn
30 0
Методи на научното познание в обучнието по математика
2 стр.

Методи на научното познание в обучнието по математика

Познание, многоцифрените числа, събиране и изваждане, моделиране, математически понятия, твърдения, задачи, изучаване на числата от 0 до 20, от 20 до 100, таблично умножение и деление...
gecata_maina
46 3
Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас
99 стр.

Място на игровия подход при усвоване на табличното умножение във втори клас

Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги...
daniche90
0 0