световни цивилизации
4 стр.

световни цивилизации

Увод в дисциплината световни цивилизации. Подход и анализ на общественото развитие. Общественото развитие на човечеството е сложно и многообразно. За неговия анализ науката синтезира понятия, чрез които да определи основните изминали етапи...
gecata_maina
13 0
Феноменология на Духа като увод в Хегеловата система
3 стр.

“Феноменология на Духа” като увод в Хегеловата система

У Хегел системата на философията е озаглавена система на науката, защото всички системи на науката представляват философията. Обикновено частните науки първо изхождат от опита (сетивно съзерцание) и после го синтезират чрез разсъдъка.
gecata_maina
28 1
Как да се справим с конфликтите на работното място
11 стр.

Как да се справим с конфликтите на работното място?

Увод – същност на понятието конфликт. Защо възникват конфликти? Личностни типове. Различни типове конфликти. Причини за възникване на конфликти на работното място. Личности причиняващи конфликт. Предпазване от конфликти...
loli
10 2
Светът като творение на собствената воля в Хамлет
2 стр.

Светът като творение на собствената воля в Хамлет

1.Увод-Светът-това е едно обширно понятие, това е всичко, което ни заобикаля-хората, дори самия живот. Всеки човек изгражда свой собствен свят, чертае пътя на своя живот, своето бъдеще.
messi
0 0
Увод в психологията на управлението
17 стр.

Увод в психологията на управлението

По силата на утвърдена академична традиция на страните от ЕС изучаването на психология на управлението се възприема като свързано с практически ориентираното управленско образование и едно от условията за общовалидност на университетската диплома. ...
admin
13 1