Увод в общото езикознание
164 стр.

Увод в общото езикознание

Езикознанието ( лингвистиката ) е наука, изучаваща езиците, които се говорят по света или някога са се говорили. Лингвистиката изучава тези езици, за които могат да бъдат получени сведения. По света се говорят около 4000 езика....
dannyboy
24 3
Компютърни информационна система
157 стр.

Компютърни информационна система

Web базирана система с база данни за реклама и търговско обслужване на фирма за производство на сензори и на нейна дилърска фирма в България. Увод Предмет, цел и задачи на дипломната работа Представяне на проекта Интернет сайтът е наистина мощно оръжие...
mOn
10 0
Целодневното обучение като превенция
91 стр.

Целодневното обучение като превенция

Увод Актуалност, цели задачи; Първа част: същност, особености на проектната интервенция в училищното образование; Втора част: особености в учебната организация на целодневното обучение в начален етап; Трета част; Заключение; Библиография; Приложение
messi
3 0