Волята за власт заложена в образа на Борис Тютюн
2 стр.

Волята за власт, заложена в образа на Борис, ”Тютюн”

Промените в обективния ход на времето, спецификата на неговия дух, философия и морал, противоречивия му и драматичен облик писателят внушава, изследвайки измененията в човешкия живот, пресъздавайки сложността на човешките страсти и съдби....
ndoe
6 0
Драмата на човешката личност в романа Тютюн
1 стр.

Драмата на човешката личност в романа "Тютюн"

Епохата на 30-те години е предпоставка за Димитър Димов да пресъздаде цялата гнилост на господстващата буржоазна класа. Героите му или израстват или се самоунищожават в името на целите си.
dannyboy
5 1