Социализация и възпитание
11 стр.

Социализация и възпитание

Човекът се отличава от останалата жива природа по социалния начин на живот и особеностите които произтичат от това - мислене, труд, култура и др. качественото разграничаване на човека от останалия свят е по феноменът....
ndoe
7 1
Развити теми по Описателна Психология
37 стр.

Развити теми по Описателна Психология

Обяснителната психология, която в наши дни привлича такава голяма част от вниманието и на която се посвещава толкова много време и труд, установява системата от причинна връзка, предявяваща претенция да направи разбираеми всички явления от душевния живот.
messi
0 0
Кирил Христов- биография
4 стр.

Кирил Христов- биография

...в българската литературна история Кирил Христов оставя име и на тръбач на българския шовинизъм, независимо че в част от стиховете му се долавят и страданията на човека, изтръгнат насилствено от градивния си труд.
ivan40
1 1
автоматизация на производството
5 стр.

автоматизация на производството

Комплексна автоматизация на производството. Основни понятия и определения, етапи на развитие, главна задача на автоматизацията Основни понятия и определения механизация – замяна на физическия труд чрез въздействие върху обекта с механизми и машини...
ndoe
8 1
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков
3 стр.

Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков

Във всички свои творби Йордан Йовков утвърждава и възпява нравствената човешка личност. Той смята, че рано или късно у всеки човек непременно побеждава доброто, което намира своя израз в човешкия труд, любов, духовна извисеност и отношение към другите...
Luni4ka
7 2