Бездомни - трансформиращ преразказ
2 стр.

,,Бездомни" - трансформиращ преразказ

Аз, Ванката, се повдигнах на пръсти и погледнах през прозореца. В сладкарницата имаше много хора. Четирима свирачи свиреха нещо весело, един прислужник, облечен в бели дрехи, обикаляше покрай масите....
ndoe
15 0
Немили-недрагиV глава Трансформиращ преразказ
1 стр.

“Немили-недраги”,V глава Трансформиращ преразказ

Две недели се минаха.Македонски изчезна някъде,без да се обади.Един път беше останал без средства и изложен на глад.За пръв път,оставил бащиния си дом,той почувства неприятност към новата си кариера.Два-три дена той яде у Странджата,както и Хаджият....
ndoe
138 5