Бездомни - трансформиращ преразказ
2 стр.

,,Бездомни" - трансформиращ преразказ

Аз, Ванката, се повдигнах на пръсти и погледнах през прозореца. В сладкарницата имаше много хора. Четирима свирачи свиреха нещо весело, един прислужник, облечен в бели дрехи, обикаляше покрай масите....
ndoe
15 0