Трако-гръцките отношения в края на V и началото на IV век прне
8 стр.

Трако-гръцките отношения в края на V и началото на IV век пр.н.е.

Към 424 г. пр.н.е. Атина е в своето могъщество. Нейната икономическа и политическа роля в Морския съюз е до такава степен вездесъща, че тъкмо в същия момент възниква и нуждата да се плаща форосът в атински монети.
gecata_maina
1 1