Тип мекотели
10 стр.

Тип мекотели

Клас охлюви. Охлювите са oт клас мекотели. Представителите са предимно водни обитатели, но са единствената група от мекотелите, представители от която са преминали към сухоземен начин на живот...
silviQ
188 1