Новата българска литература- събития и факти
77 стр.

Новата българска литература- събития и факти

Териториалните знаци на родината са: белий Дунав лей, Черно море, горда Стара планина, Марица, тракийска равнина, Вардар, Рила, Охридски вълни. В историята тази територия е била още по-обширна - до чукарите Карпатски и стените Цариградски. Сегашният...
nerven
0 1
Област Хасково
8 стр.

Област Хасково

Област Хасково е разположена в източната част на Тракийската низина по поречието на река Марица, източната и част достига от подножието на Сакар планина, а на запад и северозапад достига до северните ридове на Източните Родопи.
gecata_maina
4 1
Пловдив
14 стр.

Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в България с население 338 153 души, което представлява 4.6% от населението на страната. Пловдив е административен център на Област Пловдив, Община Пловдив, Община Марица и Община Родопи.
nerven
3 0
Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив
18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0