Технология на маркетинговото управление на банките
108 стр.

Технология на маркетинговото управление на банките

Следвоенният период носи белезите на глобалните социални трансформации, които засягат и чувствително преобразяват икономическата сфера. Важен техен компонент е преходът, ориентацията на стопанските субекти към непосредствените пазарни потребности...
ndoe
0 0
Технология на маркетинговото управление на банките
67 стр.

Технология на маркетинговото управление на банките

Целта на дипломната работа е да характеризира значимостта на маркетинговите проучвания за банките и да обобщи тяхното значение за развитието на банковия пазар в следния ред...
nerven
0 0
Перспективи на Дистанционното обучение в информационните технлогии
72 стр.

"Перспективи на Дистанционното обучение в информационните технлогии"

Като всеки процес на обучение и дистанционното е организационно и функционално единство на преподаване и учене, но особеностите на тези два процеса и дидактическата технология, чрез която се осъществява взаимодействието между тях са толкова значителни, че
aronn
9 3
Банкови кредити и технология на кредитирането
13 стр.

Банкови кредити и технология на кредитирането

Банковите кредити са един от базовите инструменти на финансовата и паричната политика. Тяхното анализиране и използване обаче е немислимо без познаването на разновидностите им и особеностите на банковото кредитиране...
messi
9 0
Технология на данъчното облагане - 1-ва част
67 стр.

Технология на данъчното облагане - 1-ва част

В основата на органите на контрола стои субекта на контрол, чиято същност и характеристики бяха изяснени в главата, в която са разгледани въпросите относно субекта и обекта на контрола.
messi
0 0
Технология на туристическото обслужване в хотел Калиакра в Албена
16 стр.

Технология на туристическото обслужване в хотел "Калиакра" в "Албена"

Технология на туристическото обслужване в хотел "Калиакра" в "Албена" - Анализ на технологията на туристическото обслужване в клуб хотел "Калиакра", Плюсове и минуси в системата на обслужване, Перспективи за развитие на технологи
nerven
4 0