Протокол на ситуация по БЕЛ в детска градина - Изговаряме правилно звуковете в думите
8 стр.

Протокол на ситуация по БЕЛ в детска градина - Изговаряме правилно звуковете в думите

Задачи: обогатяване предствата за звук чрез уточняване на първия звук в думата; овладяване на умение за изговор на първия звук в думата чрез удължаване...
lubega
44 11