Протокол по технологии
4 стр.

Протокол по технологии

Протокол по технологии в хранителната индустрия Анализиране на хляб и зърнени храни Опредвляне на съдържанието на влага. Опредвляне на съдържанието на влага чрез сушене по ускорен метод. Начин на работа: В предварително изцушено и претеглено тегловно с...
ndoe
2 0
Тестване работоспособността на РОР3 сървъри
6 стр.

Тестване работоспособността на РОР3 сървъри

Post Office Protocol e протокол за извличане на получена електронна поща от e-mail сървър върху клиентски компютър. Текущата версия на протокола е 3 и затова често той се обозначава със съкращението POP3 (Post Office Protocol, version 3)...
ndoe
4 0
Протокол на ситуация по БЕЛ в детска градина - Изговаряме правилно звуковете в думите
8 стр.

Протокол на ситуация по БЕЛ в детска градина - Изговаряме правилно звуковете в думите

Задачи: обогатяване предствата за звук чрез уточняване на първия звук в думата; овладяване на умение за изговор на първия звук в думата чрез удължаване...
loli
48 9
Протокол 6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание
5 стр.

Протокол №6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание

Българското наказателно право се изгражда върху принципите на законността, на демократизма и хуманизма. То визира отрицателните прояви, които могат да бъдат дадени във всички сектори на обществения живот...
loli
0 0