Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
33 стр.

Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия

Химията има за задача да изучава веществата,елементите и съединения,които се срещат в природата,но и тези,които се получават по изкуствен път...
nezabravima
2 0
ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия
22 стр.

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия

С решаване на тестове и задачи, учениците придобиват навика да си служат с този език, да свързват химичните знаци в химични формули, а чрез тях да изразяват химичните процеси с химични уравнения.
aronn
29 0
Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
33 стр.

Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия

Химията има за задача да изучава веществата,елементите и съединения,които се срещат в природата,но и тези,които се получават по изкуствен път. Изучава разпространението,начина на получаване,свойствата,състава,употребата,взаимните превръщания и др.
silviQ
2 1