Одиторски процедури
22 стр.

Одиторски процедури

При разработването на одиторски процедури одиторът определя подходящи средства за избор на обекти за тестове, така че да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства за постигане на целите на одиторските процедури....
dannyboy
1 0
Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване
15 стр.

Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване

За изследване на вербалното мислене на ученици с дислексия и сравняване с деца с типично развитие, се използвани тестове: вербален тест за излишна дума,както и тест за асоциации.
messi
0 1
Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове
40 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Стремежът за намаляване на размерите и повишаване на плътността на елементите в полупроводниковата пластина е стабилна тенденция в микроелектрониката през последните 50 години...
the_magicer
0 0
Видове на учене
4 стр.

Видове на учене

Обикновено способноста за учене, се определя въз основа на тестове на пригодност, най-много с теста за обща интелигентност. Освен това, самата интелигентност се определя като способност за учене...
the_magicer
3 0