NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
9 стр.

NUTS И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Номенклатура на териториални единици за статистически цели, известна като NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионите по NUTS постепенно заместват съществуващи дотогава понятия като земеделски региони, миньорски региони, транспортни
smitiii
0 0
Регионално планиране и прогнозиране
30 стр.

Регионално планиране и прогнозиране

В началото на 70-те години на миналия век от Европейската Комисия беше изработена т.нар. "Номенклатура на Статистическите Териториални Единици" (Nomenclature of Statistical Territorial Units - NUTS)...
rusev02
2 3
Местни избори
7 стр.

Местни избори

По силата на нормативната уредба на Република България основни административно-териториални единици са областите и общините. В общините се осъществява местното самоуправление...
silviQ
5 1
Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция
23 стр.

Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция

Трансграничното сътрудничество e переспективно явление в развитието на обединена Европа. То е процес, чрез които няколко държави, райони или други териториални единици обединяват своите усилия в търсене на съвместни решения на проблеми от взаимен...
the_magicer
0 0
Взаимоотношенията между местните власти и неправителствения сектор
7 стр.

Взаимоотношенията между местните власти и неправителствения сектор

Управлението на държавата е сложно и трудно дело. То не е по силите и възможностите само на централните органи на власт и управление. Освен тях всяка държава изгражда и система от местни, териториални или регионални органи на власт и управление...
daniche90
0 0
Проект Регионално развитие и регионална политика на България
14 стр.

Проект "Регионално развитие и регионална политика на България "

Регионалната политика общо и конкретно цели повишаване степента на заетост на ресурсите в района, ускоряване на регионалния икономически растеж, преодоляване на съществените териториални диференциации и подобряване на начина на живот на хората....
dannyboy
3 0