Естествено и позитивно право
10 стр.

Естествено и позитивно право

Съотошението между естественото и позитивното право е моного дискутиран въпрос в общата теория на правото, в правната философия и изобщо в правната литература. С тази дискусия се търсят отговорите на редица въпроси, поставящи началото на правните...
ivkaas
115 19
Понятия по микроикономика
6 стр.

Понятия по микроикономика

Понятия I. Теория на производството и организация на бизнеса. Понятия I. Теория на производството и организация на бизнеса. II. Приходи и разходи на фирмата. III. Пазарни структури. Пазарът при съвършенна конкуренция. IV. Несъвършена конкуренция
Simonsita
75 18
Казус по Гражданскоправни науки
10 стр.

Казус по Гражданскоправни науки

Примерно решение на казус от Кристиан Таков. Много полезно, както за студенти, на които им предстои държавен изпит по Гражданскоправни науки, така и за всички останали студенти по право, които искат да се откъснат за малко от сухата теория.
silviQ
62 14