Въведение в маркетинга Същност цели видове етапи на маркетинговия процес
27 стр.

Въведение в маркетинга. Същност, цели, видове, етапи на маркетинговия процес

Маркетингът представлява наука за пазара. Той е интердисциплинарна дисциплина, свързана е със стопанското управление, статистиката, психологията и други. Маркетингът се занимава с тър-сенето на пазара. През последните години започват да се появяват...
ivan40
13 0
Образът на дома и пътя в стихотворението На прощаване
2 стр.

Образът на дома и пътя в стихотворението "На прощаване"

Стихотворението "На прощаване" е изповед на родолюбив български емигрант, който е направил възвишен житейски избор. Поетът разкрива революционната си същност чрез съкровената си изповед на бунтовника, преди да тръгне по страшния, но славен път..
emoto_92
1 0
Здравно осигуряване - същност и модели
11 стр.

Здравно осигуряване - същност и модели

"Човечеството от най-дълбока древност се е опитвало да ограничи според силите си негативните последици от различни социални рискове. Но едва в последната четвърт на XIX век в развитите страни обществото осъзнава необходимостта за създаване на широко обхва
messi
0 0
Същност и видове лизинг
52 стр.

Същност и видове лизинг

Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден аквит за определено време. Минималният лизингов...
ivan40
0 0
Контролна диагностика
3 стр.

Контролна диагностика

Диагностиката е сред конкретните форми на предварителен контрол. Тя дава възможност за контрол преди решението, а не след изпълнението му, при формален вече резултат. По своята същност тя представлява способност на определена система (човек или машина)...
ndoe
2 0
Същност място и значение на счетоводството в икономиката
89 стр.

Същност, място и значение на счетоводството в икономиката

Съществуването на човечеството във всички обществено-икономически формации е свързано с производството и потреблението на материални блага. За да се управлява ефективно производственият...
silviQ
0 0