Всички материали по литература за ДЗИ
336 стр.

Всички материали по литература за ДЗИ

Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение, за да успеете на зрелостния изпит, същност, жанрова специфика, структура, това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на...
ivan40
0 0
Физикохимия
284 стр.

Физикохимия

Първа глава. Основни термодинамични закони и приложението им 1.1. Същност на термодинамичния метод ..... ; ... ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... ... . .. ... 9 1.1.1. Основни понятия в термодинамиката ... . .. . .. . .. .. . ... . .. . .. .. . ...
math.qe
0 2
Развити теми за държавен изпит по Икономика на търговията
209 стр.

Развити теми за държавен изпит по Икономика на търговията

Необходимост, същност и значение на търговията. Класификация на търговските структури. Изисквания към оптимална търговска дейност (правилна търговска комбинация). Концепция за развитието на търговията...
lubega
0 0
Теми по quotСоциално осигуряванеquot за НБУ
200 стр.

Теми по "Социално осигуряване" за НБУ

Същност, цел и функции на социалното осигуряване; Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности, вноски и плащания; Схеми на финансова организация на осигурителните фондове; Кратък исторически преглед на социалното осигуряване в България...
daniche90
0 0
Теория на литературата за гимназиален курс
189 стр.

Теория на литературата (за гимназиален курс)

Литература, култура, общество. Естетически характер на литературата. Същност на изкуството и литературата. Обществени функции и механизмите за тяхното осъществяване прояви, които можем да определим като изкуство, съществуват още от младенческата...
cblock
0 0
Социална превенция и консултиране
176 стр.

Социална превенция и консултиране

Същност и особености на девиантното поведение. Детерминация и причинна обусловеност на девиантното поведение. Видове девиантни форми на поведение. Психични механизми на девиантното поведение. Социално-психологична адаптация и насоченост на...
lubega
0 0
Развити теми по Социално осигуряване
166 стр.

Развити теми по Социално осигуряване

Същност, цел и функции на социалното осигуряване. Същност на социалното осигуряване. Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят...
daniche90
0 0