специалните служби в националната сигурност на българия
79 стр.

"специалните служби в националната сигурност на българия"

Съдържание Увод .......................................... 3 I. Глава първа – Същност и съдържание на разузнаването. Българското разузнаване през годините 1. Същност и съдържание на разузнаването .......... 7 2. Българското разузнаване от древно...
rusev02
33 9
Маркетинг същност съдържание развитие цели
10 стр.

Маркетинг – същност, съдържание, развитие, цели

Потребителски пазар – същност, видове. Поведение на потребителите.Същност на пазара. Той е неделима чост от организирането пласмента на стоката, двуединно тяло от продавачи и купувачи...
silviQ
3 0
Същност предмет задачи съдържание на теорията на физическото възпитание като научна дисциплина
14 стр.

Същност, предмет, задачи, съдържание на теорията на физическото възпитание като научна дисциплина

Основни задачи на ФВ - осигуряване на правилно физическо развитие, закаляване на детския организъм; овладяване на двигателните умения и навици, развитие на физическите качества, възпитаване на морално волеви качества....
nezabravima
10 3
Същност подход и съдържание на общинската и областна стратегия
14 стр.

Същност, подход и съдържание на общинската и областна стратегия

Понятието “стратегия” произлиза от гръцките думи “stratos”(войска) и “agein”(водя), т.е. стратегията означава “изкуство на пълководството”. В най-общ аспект стратегията преставлява дългосрочен, всеобхватен п
the_magicer
0 0
Дидактическото познание и категорията quotобучениеquot
4 стр.

Дидактическото познание и категорията "обучение"

Същност на дидактиката като научен дял на педагогиката. Категорията "обучение" и нейните компоненти. Единство на преподаване, учене, учебно съдържание в обучението. Що е дидактика? Дидактиката е научна област...
dannyboy
0 0
Същност и специфики на прес журналистиката обърната към малките общности
24 стр.

Същност и специфики на прес журналистиката обърната към малките общности

Препоръката относно медийния плурализъм и разнообразието на медийното съдържание (cm/rec (2007). и двата документа поставят ударението върху възможностите на медиите на общностите, местните, на малцинствата или социалните медии да формират...
nerven
17 0
Урокът основна организационна форма на обучение
3 стр.

Урокът – основна организационна форма на обучение

Същност на урока - съвместна дейност на учителя и ученика, при която се усвоява дадено учебно съдържание за определено време. Двете основни функции на урока са обучаваща и възпитаваща...
rusev02
0 1
Управление на човешките ресурси-лекции
42 стр.

Управление на човешките ресурси-лекции

Тема 1. Същност и съдържание на управлението на човешките ресурси; тема 2. Обкръжаваща среда на управлението на човешките ресурси; тема 3.планиране на човешките ресурси; ..... Тема 10. Възнаграждения...
dannyboy
141 12