На прощаване - съчинение разсъждение
2 стр.

"На прощаване" - съчинение разсъждение

Ботевото стихотворение "На прощаване" е ярка демонстрация на националното самосъзнание. Възраждането е епохата, в която Христо Ботев живее и твори и формира това национално самосъзнание. Знакът на това формиране е организираната борба за...
lubega
13 1