Всички материали по литература за ДЗИ
336 стр.

Всички материали по литература за ДЗИ

Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение, за да успеете на зрелостния изпит, същност, жанрова специфика, структура, това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на...
ivan40
0 0
Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение за да успеете на зрелостния изпит
336 стр.

Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение, за да успеете на зрелостния изпит

Това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на художествен текст или откъс от него във връзка с формулираната в заглавието тема.
messi
0 0
Аргументативната същност на литературноинтерпретативното съчинение
23 стр.

Аргументативната същност на литературноинтерпретативното съчинение

Изложението в литературноинтерпретативното съчинение представлява система от микротекстове, свързани по смисъл с неговата тема. Тези микротекстове участват в изграждането на доказателството като логическа конфигурация....
mOn
3 0
За утехата на философията De consolatione philosophiae и Средновековието
17 стр.

“За утехата на философията” (De consolatione philosophiae) и Средновековието

Боеций бил уважаван в образованите кръгове на Средновековието заради неговото съчинение “De consolatione philosophiae”. Тази книга била много разпространена през Средните векове във всеки манастир, във всеки дом, преписвана и превеждана на мно
aronn
0 0
Цар симеон и Константиопол
15 стр.

Цар симеон и Константиопол

Детството на Симеон; Лиутпранд и неговото съчинение Antapodozis (Възмездие); Симеон в търсене на нови пътища; християнството в зората на новата цивилизация. Велики Преслав, сблъсъци на българския владетел. Симеон - василевс. Мечтата за Констонтинопол...
dannyboy
4 0