Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство
12 стр.

Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство

1.Приложение на неомеркантилистичната търговска политика в развитите индустриални държави-Германия,Япония и в страните с нововъзникващи пазари-Китай и Индия-причини,същност,видове ...
76 49
Теми по Международен бизнес
55 стр.

Теми по Международен бизнес

Развитието на съвременното световно стопанство и на международната система е под силното влияние на интеграционните процеси между групи от държави в определени географски райони...
rusev02
0 0
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ДИФУЗИЯ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПРОДУКТИ
75 стр.

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ДИФУЗИЯ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПРОДУКТИ

Съвременното световно стопанство се характеризира с високи темпове на развитие. Процесът на прогнозиране не е лек. Рисковете от неизвестното водят до възможности.
messi
8 0
МИО в съвременното световно стопанство
3 стр.

МИО в съвременното световно стопанство

В съвременното световно стопанство се наблюдават две основни тенденции: глобализация и регионализация. Понятието глобализация се използва във всички сфери на човешката дейност....
ndoe
12 1
Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми
72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони...
ndoe
0 0
Икономически проблеми на развиващите се страни в съвременното световно стопанство
102 стр.

Икономически проблеми на развиващите се страни в съвременното световно стопанство

Обект на анализа са икономически развиващите се страни в Африка. Икономиката на страните от африканския континент е най-слабо развитата в света. Тук са разположени най-бедните и изостанали държави в света...
ivan40
0 0
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
102 стр.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Глобализацията и развитието на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, който засяга всяка една национална структура в политически, икономически и социален аспект.
messi
0 0
Регионализацията в съвременната световна икономика Съотношението глобализация-регионализация
7 стр.

Регионализацията в съвременната световна икономика. Съотношението глобализация-регионализация

Тенденцията към нарастваща регионализация на икономическата дейност в рамките на съвременното световно стопанство се потвърждава от редица данни...
ivan40
16 0