Банково и бюджетно счетоводство
41 стр.

Банково и бюджетно счетоводство

Счетоводната отчетност в търговската банка има за цел да формира пълна и достоверна картина за имущественото и финансовото й състояние, необходима за вземане на управленски решения, за достъпността на широк кръг потребители до банковата информация...
ivan40
26 0
Курсов проект по счетоводство I част
17 стр.

Курсов проект по счетоводство I част

Характеристика на стопанската отчетност. Същност, роля и значение за управлението на предприятието. Изисквания към стопанската отчетност, използвани измерители, видове. Кратък исторически обзор.
emoto_92
2 0