Счетоводна политика
53 стр.

Счетоводна политика

2. Счетоводна политика 2.1. Основа за изготвяне ня финансови отчети Годишният счетоводен отчет на предприятието за 2010г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предпр
desitooooo
0 0
Съпоставка между международни счетоводни стандарти и национални счетоводни стандарти МСС1 НСС1
5 стр.

Съпоставка между международни счетоводни стандарти и национални счетоводни стандарти МСС1 – НСС1

МСС1 и НСС1 имат за цел определяне на база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на дру
mOn
2 1
Съшност и организация на счетоводството в банките
18 стр.

Съшност и организация на счетоводството в банките

Банките организират счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти и Закона за банките. 2. За отчитането на обекти, сделки и операции...
loli
2 0
Характеристика на финансовите отчети на банките
13 стр.

Характеристика на финансовите отчети на банките

Банките съставят годишен финансов отчет, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, Международните счетоводни стандарти и Указанията на БНБ, които намират конкретен израз в т.нар. Надзорни финансови отчети...
gecata_maina
4 2
Международни стандарти за финансови отчети
12 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Прилагането на международни счетоводни стандарти в България е породено от необходимостта от повишаване на надеждността на счетоводната информация. За улеснение на предприятията в нашата страна са разработени национални счетоводни стандарти за...
the_magicer
7 4