Изследване на пазара на строителна продукция в гр Варна и разкриване на нови възможности за производство на строителните фирми
17 стр.

Изследване на пазара на строителна продукция в гр. Варна и разкриване на нови възможности за производство на строителните фирми

Обект на настоящата курсова работа са строителни фирми в гр. Варна, които в условията на глобална икономическа криза се стремят към подобряване на своите финансови резултати...
admin
15 0