Проект по ЗБУТ - три теми
10 стр.

Проект по ЗБУТ - три теми

Структуриран модел на проекта по ЗБУТ за професионалните гимназии с архитектурна и строителна насоченост. Включени са изгледи от оригиналия проект и текста. Това са насоки за вашата работа. Успех на всички!
Simonsita
21 1
Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост
6 стр.

Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост

Младо семейство с едно дете живее при родителите на един от съпрузите в ЖК "Левски" на град Варна. Апартаментът е тристаен с площ от 90 кв.м. и е изпълнен по строителна технология едро панелно жилищно строителство...
lubega
0 0
Конфликти
3 стр.

Конфликти

Ръководството на голяма строителна компания бърза да подаде документи за участие в търг за държавни договори. На този ход се противопоставя персоналът от различни отдели, които имат няколко възражения против сключването на още договори....
messi
81 7
Дейности на строителния техник свързани с подготвителните работи на обекта Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
2 стр.

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
admin
84 5