Личността и творчеството на П П Славейков в някои социокултурни и ценностни контексти
80 стр.

Личността и творчеството на П. П. Славейков в някои социокултурни и ценностни контексти

Страданието – път към самопознанието на човека в поемата "Ралица" от П. П. Славейков Славейковата позиция за смисъла на човешкия живот в "Сън за щастие".
loli
3 1
Проблемът за страданието в поезията на Яворов
55 стр.

Проблемът за страданието в поезията на Яворов

Руско-турската война (1877-1878 година) осъществява най-съкровеното в идеала на Възраждането. Възстановяването на независимата българска държава стимулира обществено-икономическите, социално-политическите и културни промени....
silviQ
6 0
Агресивно поведение
35 стр.

Агресивно поведение

Агресията не е нещо непознато за децата. Насилието, жестокостта и бруталността, упражнявани върху деца и от деца, са се увеличили неимоверно. Безразличието към насилието и нечувствителността към болката и страданието стават все по – агресивни...
mOn
9 0
Страданието в поезията на яворов
16 стр.

Страданието в поезията на яворов

Поет на драматизма и раздвоението, "певец на нощта", най-лирическият творец в българската литература. С тези определения с право се титулува голямата личност, вечнотърсещата красивото и светлото душа...
ndoe
6 1
Пищови по нова българска литература
12 стр.

Пищови по нова българска литература

Трагизъм в поезията на Хр.Смирненски. Страданието и героизмът винаги вървят в непосредствена близост със смъртта. Никой наш поет не е отделил повече място на смъртта в своето творчество от Смирненски. Образът на смъртта - виждаме го да тегли...
mOn
9 0
Националното и общочовешкото в поезията на ППСлавейков
11 стр.

Националното и общочовешкото в поезията на П.П.Славейков

От тези стихове блика народната мъдрост, истината за живота, че страданието калява духа и откроява по- пълно щастието. В това схващане поетът открива и характерния народен оптимизъм, който е основна предпоставка...
admin
0 0
П Яворов - Градушка
10 стр.

П. Яворов - "Градушка"

Има предели на радостта и страданието, на величието и падението, отвъд които човешката реч става като че ли безсилна и тя изразява потреса от тях с драматично противоречивото определение „неизразимо".
admin
32 2
През чумавото
10 стр.

През чумавото

"През чумавото" е деветият разказ от сборника "Старопланински легенди". За разказът са характерни нравствено-философски мотитиви - за греха и изкуплението, любовта и смъртта, страданието и надеждата, силата и безсилието, свободата на и
gecata_maina
4 0